Psycho Scimitar (Alex Gavryushenko) – Khimera: Variant 2

$300

Out of stock

Artist: Psycho Scimitar (Alex Gavryushenko)
Title: Khimera: Variant 2
Size: 15″ x 15″ x 1.5″
Medium: Screen print, Acrylic paint, and enamel on wood

Menu